Vòng quay khoản phải thu là gì? Cách tính như thế nào?

- View : 193

Vòng quay khoản phải thu là gì? Nó là chỉ số cần phải theo dõi chặt chẽ vì do lường được mức độ hiểu quả của một công ty. Vậy cùng chuyên mục kinh doanh tìm hiểu về Vòng quay khoản phải thu là gì? nhé.

Vòng quay khoản phải thu là gì?

Là hệ số vòng quay khoản phải thu đây là một cách tính trong kế toán để kiểm tra được mức độ hiệu quả của một doanh nghiệp khi thực hiện thu hồi các khoản phải thu và những khoản nợ của khách hàng. Dựa vào chỉ số này có thể đưa ra được đánh giá khách quan về mức độ hiệu quả của doanh nghiệp khi cấp tín dụng cho khách hàng. Đồng thời còn thể hiện được khả năng thu hồi các khoản nợ ngắn hạng khác. Do đó mà tính số vòng quay nợ phải thu có thể được thực hiện theo năm/quý/tháng.

vong-quay-khoan-phai-thu-la-gi-cach-tinh-nhu-the-nao
Vòng quay khoản phải thu là gì? Cách tính như thế nào?

Cách tính vòng quay khoản phải thu

Khi nói về cách tính số vòng quay khoản thu thì khá đơn giản, bạn có thể áp dụng công thức như sau:

Hệ số vòng quay khoản phải thu = Doanh thu bán chịu ròng/Trung bình khoản phải thu

Trình tự tính toán được thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Doanh thu bán chịu ròng = Tổng doanh thu bán chịu trong kỳ – Khoản doanh thu bán chịu mà khách hàng đã thanh toán bằng tiền mặt trước đó.

Bước 2: Trung bình khoản phải thu =  Là trung bình cộng của khoản phải thu đầu kỳ và cuối kỳ.

Bước 3: Hệ số vòng quay khoản phải thu = Bạn hãy lấy kết quả ở bước 1/Kết quả ở bước 2.

Ví dụ cụ thể về cách tính Vòng quay khoản phải thu là gì như sau:

Kết thúc năm tài chính công ty A có khoản thu là 120 triệu đồng trong bảng cân đối kế toán. Và tổng doanh thu tín dụng cho năm tài chính là 450 triệu đồng và doanh thu bán hàng là 170 triệu đồng. Dựa vào bảng cân đối kế toán năm ngoái của công ty A thì sẽ cho biết được giá trị các khoản thu là 160 triệu đồng.

Ta có:

  • Doanh số bán chịu ròng: 450.000.000 – 170.000.000 = 280.000.000 đồng
  • Trung bình các khoản phải thu về: (120.000.000 + 160.000.000)/2 = 140.000.000 đồng

Từ đó để thấy hệ số vòng quay khoản phải thu của công ty A là 280.000.000/140.000.000 = 2

Như vậy, cho biết công ty A phải thu các khoản thu của mình 2 lần/năm (180 ngày/lần).Hoặc hiểu một cách khác là thời gian ước tính để công ty A thu tiền mặt về 180 ngày trong trường hợp bán chịu.

Ý nghĩa của vòng quay các khoản phải thu

Khi một doanh nghiệp có nhiều khoản phải thu giống việc cho khác hàng vay tiền mà không lấy lại được khoản tiền gốc lẫn lãi. Thường nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp phải kèm theo điều khoản trong đó yêu cầu khác hàng phải thanh toán giá trị hàng hóa, dịch vụ trong vòng từ 30 – 60 ngày.

Ngoài ra, dựa vào hệ số vòng quay nợ phải thu để đưa ra những đánh giá ban đầu về khả năng thu hồi các khoản nợ của doanh nghiệp đó cũng như hiệu của việc cấp tín dụng tại doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại.

Hạn chế của vòng quay khoản phải thu

Bạn cần phải dựa vào hệ số vòng quay khoản phải thu để đưa ra kết luận về việc thu hồi nợ của doanh nghiệp mà không cần phải xác định được các khách hàng nợ xấu và cần xem xét cụ thể:

– Những khoản thu này có thể thay đổi cả năm do đó việc tính hệ số vòng quay khoản thu rất khó chính xác hoàn toàn. Vì thế doanh nghiệp cần so sánh chỉ số này với các sản phẩm tương ứng hoặc với các doanh nghiệp cùng ngành, cùng quy mô kinh doanh để dễ dàng điều chỉnh chính sách cấp tín dụng phù hợp nhất.

Như vậy, những chia sẻ trên đây của chúng tôi về việc tính toán hệ số Vòng quay khoản phải thu là gì dễ dàng nhất. Hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn để tính toán cho doanh nghiệp của mình.

Xem thêm: Rủi ro thanh khoản là gì? Nguyên nhân mất thanh khoản

Liên kết: Hit club