Tỷ lệ chuyển đổi chứng quyền là gì? Cách tính chuẩn nhất

- View : 348

Chứng quyền đảm bảo là một sản phẩm tài chính mới được phát triển trong vài năm gần đây tại Việt Nam. Vậy tỷ lệ chuyển đổi chứng quyền là gì? Cách tính tỷ lệ chuyển đổi chứng quyền như thế nào? Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này mời bạn theo dõi bài phân tích và chia sẻ chi tiết sau đây của chúng tôi nhé!

Giới thiệu chung về chứng quyền đảm bảo

Chứng quyền đảm bảo (warrant) là một loại công cụ tài chính được phát hành bởi các công ty cổ phần. Chứng quyền đảm bảo cho phép người nắm giữ nó mua hoặc bán cổ phiếu của công ty phát hành chứng quyền đó với mức giá cố định trong một khoảng thời gian nhất định.

Tỷ lệ chuyển đổi chứng quyền là gì?

Tỷ lệ chuyển đổi chứng quyền là gì?

Mục đích của việc phát hành chứng quyền đảm bảo là để tăng vốn cho công ty, đồng thời cũng mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư bởi vì chứng quyền đảm bảo có tính thanh khoản cao hơn so với cổ phiếu thường.

Tỷ lệ chuyển đổi chứng quyền là gì?

Tỷ lệ chuyển đổi chứng quyền (conversion ratio) là tỷ lệ giữa số cổ phiếu mà một chứng quyền đảm bảo có thể được mua hoặc bán, và số lượng chứng quyền đó. Tỷ lệ chuyển đổi này thường được quy định trong bản phát hành chứng quyền và có thể khác nhau đối với từng loại chứng quyền.

Ví dụ, nếu một công ty phát hành chứng quyền với tỷ lệ chuyển đổi là 10:1, nghĩa là mỗi chứng quyền đảm bảo sẽ cho phép người nắm giữ nó mua hoặc bán 10 cổ phiếu của công ty đó.

Cách tính tỷ lệ chuyển đổi chứng quyền là gì và giá thực hiện

Tỷ lệ chuyển đổi và giá thực hiện (exercise price) là hai yếu tố quan trọng trong việc tính toán giá trị của chứng quyền đảm bảo.

Tính tỷ lệ chuyển đổi: Để tính tỷ lệ chuyển đổi, bạn chỉ cần chia số lượng cổ phiếu mà một chứng quyền đảm bảo có thể mua hoặc bán cho số lượng chứng quyền đó. Ví dụ, nếu một chứng quyền đảm bảo cho phép mua hoặc bán 10 cổ phiếu và bạn sở hữu 100 chứng quyền đó, tỷ lệ chuyển đổi của bạn là 10:1.

Cách tính tỷ lệ chuyển đổi chứng quyền là gì và giá thực hiện

Cách tính tỷ lệ chuyển đổi chứng quyền

Tính giá thực hiện: Giá thực hiện là giá cố định mà người nắm giữ chứng quyền đảm bảo có thể mua hoặc bán cổ phiếu của công ty phát hành chứng quyền đó trong một khoảng thời gian nhất định. Giá thực hiện được xác định bởi công ty phát hành chứng quyền và thường được đưa ra trong bản phát hành chứng quyền đó.

Ví dụ về cách tính tỷ lệ chuyển đổi chứng quyền là gì, nếu giá thực hiện của một chứng quyền đảm bảo là 50.000 đồng, và tỷ lệ chuyển đổi là 10:1, nghĩa là bạn có thể mua hoặc bán 1 cổ phiếu của công ty với giá 50.000 đồng nếu bạn sở hữu 10 chứng quyền đảm bảo.

Tại sao tỷ lệ chuyển đổi quan trọng trong tính toán giá trị chứng quyền?

Tỷ lệ chuyển đổi là yếu tố quan trọng trong việc tính toán giá trị của chứng quyền đảm bảo. Nếu tỷ lệ chuyển đổi càng cao, nghĩa là mỗi chứng quyền đảm bảo có thể mua hoặc bán được nhiều cổ phiếu hơn, giá trị của chứng quyền đó sẽ tăng lên. Tuy nhiên, đồng thời cũng có thể làm giảm giá trị của cổ phiếu bởi vì nó làm tăng khối lượng cổ phiếu có thể được phát hành.

Ngược lại, nếu tỷ lệ chuyển đổi càng thấp, giá trị của chứng quyền đó sẽ giảm xuống, nhưng đồng thời sẽ tăng giá trị của cổ phiếu bởi vì nó làm giảm khối lượng cổ phiếu có thể được phát hành.

Xem thêm: Hướng dẫn cách mở tài khoản chứng khoán cho người mới

Xem thêm: Hướng dẫn cách đọc biểu đồ nến Nhật cho người mới

Trên đây là một số thông tin chi tiết liên quan đến việc tìm hiểu tỷ lệ chuyển đổi chứng quyền là gì? Hy vọng những thông tin tài chính kinh doanh mà chúng tôi chia sẻ đã giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề này nhé!