Khớp lệnh là gì? Nguyên tắc khớp lệnh trong chứng khoán cơ bản

- View : 234

Khớp lệnh là một khái niệm quan trọng trong thị trường chứng khoán. Vậy khớp lệnh là gì? Nguyên tắc thực hiện khớp lệnh trong chứng khoán như thế nào? Để biết thêm thông tin chi tiết về chủ đề này mời bạn theo dõi bài phân tích và chia sẻ chi tiết sau đây của chúng tôi nhé!

Khớp lệnh là gì?

Khớp lệnh là một khái niệm quan trọng trong thị trường chứng khoán, đó là quá trình thực hiện các lệnh mua/bán của nhà đầu tư với giá tương ứng. Việc khớp lệnh được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch điện tử, giúp cho thị trường chứng khoán hoạt động hiệu quả và minh bạch hơn.

Cơ chế khớp lệnh được thực hiện thông qua sự trùng khớp giữa lệnh mua và lệnh bán của các nhà đầu tư trên thị trường. Ví dụ, nếu một nhà đầu tư muốn mua 100 cổ phiếu của một công ty với giá 10 đô la một cổ phiếu, và có một nhà đầu tư khác muốn bán 100 cổ phiếu của công ty đó với giá 10 đô la một cổ phiếu, thì hệ thống khớp lệnh sẽ kết nối hai lệnh này lại với nhau và thực hiện giao dịch.

Khớp lệnh là gì?

Khớp lệnh là gì?

Trong quá trình khớp lệnh, giá cả của cổ phiếu sẽ thay đổi tùy thuộc vào lực mua và bán của các nhà đầu tư. Nếu lực mua lớn hơn lực bán, giá cả sẽ tăng, ngược lại nếu lực bán lớn hơn lực mua thì giá cả sẽ giảm.

Nguyên tắc khớp lệnh chứng khoán

Việc khớp lệnh chứng khoán là gì tại Việt Nam được quy định bởi Luật Chứng khoán và các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Dưới đây là một số nguyên tắc chính về khớp lệnh chứng khoán tại Việt Nam:

  • Nguyên tắc trùng giá: Trong quá trình khớp lệnh, giá cả của lệnh mua và lệnh bán phải trùng nhau. Nếu có nhiều lệnh mua hoặc bán với cùng một giá, thì lệnh nào được đăng ký sớm hơn sẽ được ưu tiên khớp lệnh trước.
  • Nguyên tắc trùng số lượng: Khi khớp lệnh là gì, số lượng cổ phiếu mua và bán phải trùng nhau. Nếu không đủ số lượng cổ phiếu để khớp với lệnh đối diện, thì lệnh đó sẽ được đặt vào hàng đợi.
  • Nguyên tắc ưu tiên thời gian: Nếu có nhiều lệnh cùng giá và cùng số lượng, thì lệnh nào được đăng ký sớm hơn sẽ được ưu tiên khớp lệnh trước.
  • Nguyên tắc kiểm soát tình trạng quá mua hoặc quá bán: Sàn giao dịch chứng khoán sẽ áp dụng các biện pháp để kiểm soát tình trạng quá mua hoặc quá bán trên thị trường chứng khoán, bao gồm giới hạn số lượng cổ phiếu mua/bán trong một phiên giao dịch, giới hạn tổng số lượng cổ phiếu mua/bán trong một thời gian nhất định và các quy định khác liên quan đến việc khớp lệnh.
  • Nguyên tắc minh bạch: Việc khớp lệnh phải được thực hiện một cách minh bạch và công bằng, để đảm bảo tính minh bạch và uy tín cho thị trường chứng khoán.

Nguyên tắc khớp lệnh chứng khoán

Nguyên tắc khớp lệnh chứng khoán

Cách thức khớp lệnh trên sàn chứng khoán

Trên sàn chứng khoán tại Việt Nam, việc khớp lệnh là gì được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch điện tử. Hệ thống này sẽ tự động khớp các lệnh mua và bán của các nhà đầu tư trong thời gian thực.

Cụ thể, quá trình khớp lệnh trên sàn chứng khoán tại Việt Nam bao gồm các bước sau:

  • Đăng ký lệnh mua/bán: Nhà đầu tư có thể đăng ký lệnh mua hoặc lệnh bán trên hệ thống giao dịch điện tử. Lệnh mua sẽ bao gồm số lượng cổ phiếu muốn mua và giá mua, còn lệnh bán sẽ bao gồm số lượng cổ phiếu muốn bán và giá bán.
  • Kiểm tra lệnh: Sau khi đăng ký lệnh mua/bán, hệ thống giao dịch điện tử sẽ kiểm tra tính hợp lệ của lệnh đó, bao gồm kiểm tra số tiền/ số lượng cổ phiếu có đủ hay không, giá cả có phù hợp với quy định không.
  • Khớp lệnh là gì: Khi có lệnh mua và lệnh bán cùng với giá và số lượng phù hợp, hệ thống giao dịch điện tử sẽ tự động khớp lệnh và thông báo kết quả khớp lệnh cho nhà đầu tư.
  • Đặt lệnh vào hàng đợi: Nếu lệnh mua/bán không thể khớp ngay lập tức do không đủ số lượng cổ phiếu hoặc giá cả không phù hợp, lệnh sẽ được đặt vào hàng đợi để chờ khớp lệnh trong các phiên giao dịch tiếp theo.
  • Thông báo kết quả khớp lệnh: Sau khi khớp lệnh thành công, hệ thống giao dịch điện tử sẽ thông báo kết quả khớp lệnh cho nhà đầu tư, bao gồm số lượng cổ phiếu đã mua/bán và giá cả đã thực hiện.

Tóm lại, việc khớp lệnh trên sàn chứng khoán tại Việt Nam được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch điện tử, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và hiệu quả cho các nhà đầu tư.

Xem thêm: Bóng đá MU 8/12: MU thua đội áp chót La Liga

Xem thêm: Mất giấy mua vàng có bán được không? Bán lỗ bao nhiêu?

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc tìm hiểu khớp lệnh là gì? Hy vọng những thông tin kinh doanh mà chúng tôi chia sẻ đã giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề này.

Liên kết: Hit club