Tìm hiểu đặc điểm mô hình cốc tay cầm trong chứng khoán

- View : 319

Mô hình cốc tay cầm (Cup and Handle) là một trong những mô hình phân tích kỹ thuật phổ biến trong đầu tư chứng khoán. Điều này bởi vì mô hình này thường cho thấy sự tăng giá tiếp diễn sau khi xuất hiện. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về mô hình này trong chứng khoán.

Khái niệm về mô hình cốc tay cầm

Mô hình cốc tay cầm là một mô hình phân tích kỹ thuật được sử dụng để dự đoán xu hướng giá cổ phiếu. Mẫu hình này bao gồm hai phần: phần cốc và phần tay cầm. Phần cốc là một mô hình giá cổ phiếu có hình dạng giống như một chiếc cốc với đáy rộng và các bên dốc dốc. Phần tay cầm là một mẫu hình giá cổ phiếu có hình dạng giống như một thanh dài có độ nghiêng nhẹ và nằm ngang ở đỉnh phần cốc.

Khái niệm về mô hình cốc tay cầm

Khái niệm về mẫu hình cốc tay cầm

Cách nhận biết mô hình cốc tay cầm

Để nhận biết mô hình cốc tay cầm, bạn cần xác định các yếu tố sau:

– Phần cốc: Đây là phần giá cổ phiếu có hình dạng giống như một chiếc cốc với đáy rộng và các bên dốc dốc. Đáy của phần cốc cần phải có độ sâu tương đối lớn, tạo ra một khoảng trống giữa đỉnh của phần cốc và đáy của nó.

– Phần tay cầm: Đây là phần giá cổ phiếu có hình dạng giống như một thanh dài có độ nghiêng nhẹ và nằm ngang ở đỉnh phần cốc. Thanh tay cầm này nên có chiều dài tương đối ngắn và không nên kéo dài quá nhiều.

Đặc điểm của mẫu hình cốc tay cầm

Mẫu hình cốc tay cầm là một mẫu hình kỹ thuật phổ biến trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Đây là một mẫu hình đảo chiều, xuất hiện sau một xu hướng giảm và có thể cho thấy một điểm phân kỳ trong xu hướng.

Đặc điểm của mô hình cốc tay cầm bao gồm:

  • Hình dáng: Mẫu hình cốc tay cầm được đặt tên theo hình dáng của nó. Đầu tiên, có một đáy giá thấp, sau đó là một đỉnh giá cao tương đối, tiếp đó là một đáy thấp tương đối giống với đáy đầu tiên. Hình dáng tổng thể giống như một chiếc cốc với một tay cầm.
  • Độ sâu: Đáy đầu tiên trong mẫu hình cốc tay cầm cần phải có độ sâu đủ lớn để tạo ra một điểm phân kỳ so với xu hướng giảm trước đó. Độ sâu của đáy thứ hai nên ít nhất bằng độ sâu của đáy đầu tiên.
  • Thời gian: Thời gian để tạo ra một mô hình cốc tay cầm có thể từ vài tuần đến vài tháng.
  • Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch trong đáy đầu tiên thường cao hơn đáy thứ hai, nhưng không đáng kể.
  • Điểm phân kỳ: Mẫu hình cốc tay cầm có thể cho thấy một điểm phân kỳ trong xu hướng giảm trước đó. Điểm phân kỳ này xảy ra khi giá cổ phiếu tạo ra một đáy thấp mới, nhưng khối lượng giao dịch không tăng lên so với đáy trước đó.

Khi xác định được mẫu hình cốc tay cầm, người đầu tư có thể sử dụng nó để dự đoán một sự đảo chiều trong xu hướng giảm và sử dụng đó làm cơ hội để mua cổ phiếu.

Xem thêm: Lệnh MP là gì trong chứng khoán? Đánh giá ưu điểm của lệnh MP

Xem thêm: Lệnh MTL là gì? Các loại lệnh MTL trong chứng khoán

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc tìm hiểu mô hình cốc tay cầm trong chứng khoán. Hy vọng những thông tin kinh doanh chi tiết mà chúng tôi chia sẻ đã giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé!

Liên kết: Hit club