Thị trường tài chính là gì? Cấu trúc của thị trường tài chính

- View : 216

Thị trường tài chính là gì và tại sao nó quan trọng đối với nền kinh tế là chủ đề được quan tâm rất nhiều trong giới tài chính. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thị trường tài chính, cách thức hoạt động và tầm quan trọng của nó đối với nền kinh tế.

Thị trường tài chính là gì?

Thị trường tài chính là nơi các cá nhân, tổ chức và công ty có thể mua và bán các công cụ tài chính như chứng khoán, trái phiếu, tiền tệ, hàng hóa và các sản phẩm tài chính khác. Những người tham gia trong thị trường tài chính thường mong muốn kiếm lợi nhuận thông qua việc mua vào và bán ra các công cụ tài chính này.

Thị trường tài chính có thể được phân loại theo nhiều cách, bao gồm thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ, thị trường hàng hóa và thị trường tài sản. Mỗi loại thị trường có tính chất riêng biệt và có những người tham gia khác nhau.

Thị trường tài chính là gì?

Thị trường tài chính là gì?

Điều kiện hình thành thị trường tài chính

Thị trường tài chính được hình thành khi có những điều kiện sau:

  • Tài sản tài chính: Tài sản tài chính, bao gồm chứng khoán, trái phiếu và các loại công cụ tài chính khác, phải có sẵn để giao dịch trên thị trường.
  • Người mua và người bán: Thị trường tài chính yêu cầu sự tham gia của các nhà đầu tư và các bên liên quan khác để tạo ra nhu cầu và cung cầu.
  • Hệ thống giao dịch: Thị trường tài chính phải có hệ thống để mua và bán các tài sản tài chính, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình giao dịch.
  • Thông tin: Thị trường tài chính yêu cầu sự công bằng và minh bạch trong thông tin và phải cung cấp đầy đủ thông tin cho các nhà đầu tư và các bên liên quan khác.
  • Quy định pháp lý: Thị trường tài chính phải được quy định và giám sát bởi các cơ quan chức năng để đảm bảo tính minh bạch, đúng đắn và đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư.

Những điều kiện trên là những yếu tố cơ bản để hình thành thị trường tài chính và đảm bảo tính minh bạch, đúng đắn trong giao dịch.

Các cấu trúc thị trường tài chính là gì

Phân loại căn cứ sự luân chuyển vốn

Dựa trên thời gian luân chuyển vốn thì thị trường tài chính sẽ được phân loại 

  • Thị trường tài chính sơ cấp: Hoạt động chủ yếu chủ yếu là các giao dịch mua bán chứng hoặc các giao dịch ngân hàng khác.
  • Thị trường tài chính thứ cấp: Hoạt động mua bán lại những chứng khoán đã bán thị trường sơ cấp. Thị trường thứ cấp được chia thành 2 loại nhỏ hơn là thị trường trung cấp và thị trường giao dịch cơ bản.

Phân loại căn cứ tính chất pháp lý

Dựa trên tính chất pháp lý, thị trường tài chính là gì cũng sẽ được phân chia thành 2 loại

Xem thêm: Lãi suất thị trường là gì? Đặc điểm của lãi xuất thị trường

Xem thêm: Tifosi là gì? Tìm hiểu guồn gốc và ý nghĩa của thuật ngữ này

  • Thị trường tài chính chính thức: Tại đó, các hoạt động kinh doanh và mua bán sẽ được thực hiện theo quy định cơ bản, thể chế do nhà nước quy định rõ ràng trong luật. Các chủ thể tham gia sẽ được bảo vệ thống nhất về quyền lợi của mình.
  • Thị trường tài chính không chính thức: Hoạt động giao dịch các tài sản, nguồn tài chính về cơ bản sẽ không được tuân theo các quy định cơ bản của pháp luật. Quyền lợi chủ thể tham gia thị trường của nhà đầu tư kinh doanh sẽ không được công nhận.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc tìm hiêu thị trường tài chính là gì? Hy vọng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Liên kết: Hit club