Lợi nhuận giữ lại là gì? Công thức tính lợi nhuận giữ lại chuẩn

- View : 334

Lợi nhuận giữ lại là gì? Lợi nhuận giữ lại là một thuật ngữ tài chính kinh doanh cơ bản được áp dụng phổ biến trong đầu tư. Vậy công thức tính lợi nhuận giữ lại như thế nào? Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này mời bạn theo dõi bài phân tích và chia sẻ sau đây của chúng tôi.

Lợi nhuận giữ lại là gì?

Lợi nhuận giữ lại (hay còn gọi là retained earnings) là khoản tiền mà một doanh nghiệp đã kiếm được từ hoạt động kinh doanh và không trả cho các cổ đông dưới dạng cổ tức hoặc phân phối lợi nhuận khác. Thay vào đó, lợi nhuận này sẽ được giữ lại trong doanh nghiệp để tái đầu tư hoặc sử dụng cho các mục đích khác, như trả nợ, mua sắm tài sản mới, phát triển sản phẩm hoặc mở rộng quy mô kinh doanh.

Lợi nhuận giữ lại có vai trò quan trọng trong việc phát triển và tăng trưởng của doanh nghiệp. Nó cho phép doanh nghiệp sử dụng lợi nhuận để đầu tư vào các dự án mới hoặc mở rộng quy mô kinh doanh mà không cần tăng vốn từ các nhà đầu tư bên ngoài. Điều này giúp doanh nghiệp có thể duy trì và nâng cao khả năng cạnh tranh của mình trên thị trường.

Lợi nhuận giữ lại là gì?

Lợi nhuận giữ lại là gì?

Tuy nhiên, việc giữ lại lợi nhuận cũng có thể gây ra tranh cãi trong việc phân phối lợi nhuận cho các cổ đông. Một số cổ đông có thể muốn nhận được lợi nhuận dưới dạng cổ tức để tăng giá trị đầu tư của mình. Do đó, doanh nghiệp cần có một chiến lược phân phối lợi nhuận hợp lý để đảm bảo sự hài lòng của các cổ đông và đồng thời đầu tư cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Đặc điểm chính của lợi nhuận giữ lại là gì

Lợi nhuận giữ lại là một thành phần quan trọng của tài sản không dưới dạng tiền mặt trong tài sản doanh nghiệp. Các đặc điểm của lợi nhuận giữ lại bao gồm:

  1. Nguyên nhân: Lợi nhuận giữ lại được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh của công ty và được tích lũy theo thời gian.
  2. Sự tích lũy: Lợi nhuận giữ lại được tích lũy từ nhiều năm trước đó và là kết quả của một loạt các quyết định đầu tư và hoạt động kinh doanh của công ty.
  3. Sự tái đầu tư: Lợi nhuận giữ lại thường được sử dụng để đầu tư vào các dự án mới hoặc để tăng cường khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường.
  4. Sự kiểm soát: Lợi nhuận giữ lại là gì là một nguồn tài chính quan trọng giúp cho công ty có thể kiểm soát được quy mô và tốc độ phát triển của mình mà không phải tìm kiếm vốn từ các nhà đầu tư bên ngoài.
  5. Sự phân phối: Lợi nhuận giữ lại có thể được phân phối cho các cổ đông dưới dạng cổ tức hoặc được sử dụng để mua lại cổ phiếu của công ty.

Tổng quan, lợi nhuận giữ lại là một phần quan trọng của vốn của công ty và giúp cho công ty có thể đầu tư và phát triển bền vững trong tương lai. Tuy nhiên, việc quản lý và sử dụng lợi nhuận giữ lại cần phải được định hướng và kiểm soát đúng cách để đảm bảo tối đa lợi ích cho công ty và cổ đông.

Công thức tính lợi nhuận giữ lại

Công thức tính lợi nhuận giữ lại là gì? Công thức tính lợi nhuận giữ lại được tính bằng cách trừ tổng số lợi nhuận thuần từ các hoạt động kinh doanh của công ty cho tổng số tiền cổ tức đã trả cho cổ đông. Công thức chính xác như sau:

Lợi nhuận giữ lại = Tổng số lợi nhuận thuần – Tổng số tiền cổ tức đã trả cho cổ đông

Trong đó:

  • Tổng số lợi nhuận thuần là tổng số tiền thu được từ doanh thu bán hàng và dịch vụ trừ đi các chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh của công ty như chi phí vật liệu, chi phí lao động, chi phí quản lý, chi phí tài chính và chi phí thuế.
  • Tổng số tiền cổ tức đã trả cho cổ đông là tổng số tiền đã được trả cho các cổ đông dưới dạng cổ tức trong một khoảng thời gian nhất định.

Lợi nhuận giữ lại là một chỉ số quan trọng trong kế toán và tài chính doanh nghiệp, giúp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và tầm nhìn phát triển của công ty trong tương lai.

Xem thêm: Đầu tư tài chính là gì? Hướng dẫn đầu tư tài chính hiệu quả

Xem thêm: Thị trường tài chính là gì? Cấu trúc của thị trường tài chính

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc tìm hiểu Lợi nhuận giữ lại là gì? Hy vọng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Liên kết: Hit club